Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

腹擊為室而鉅

腹擊為室而鉅,荊敢言之主。謂腹子曰:「何故為室之鉅也?」腹擊曰:「臣羈旅也,爵高而祿輕,宮室小而帑不眾。主雖信臣,百姓皆曰:『國有大事,擊必不為用。』今擊之鉅宮,將以取信于百姓也。」主君曰:「善。」