Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

秦韓圍梁燕趙救之

秦、韓圍梁,燕、趙救之。謂山陽君曰:「秦戰而勝三國,秦必過周、韓而有梁。三國而勝秦,三國之力雖不足以攻秦,足以拔鄭。計者不如構三國攻秦。」