Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

知伯從韓魏兵以攻趙

知伯從韓、魏兵以攻趙,圍晉陽而水之,城下不沉者三板。郄疵謂知伯曰:「韓、魏之君必反矣。」知伯曰「何以知之?」郄疵曰:「以其人事知之。夫從韓、魏之兵而攻趙,趙亡,難必及韓、魏矣。今約勝趙而三分其地。今城不沒者三板,臼竈生蛙,人馬相食,城降有日,而韓、魏之君無喜志而有憂色,是非反如何也?」

明日,知伯以告韓、魏之君曰:「郄疵言君之且反也。」韓、魏之君曰:「夫勝趙而三分其地,城今且將拔矣。夫二家雖愚,不棄美利于前,背信盟之約,而為危難不可成之事,其勢可見也。是疵為趙計矣,使君疑二主之心,而解于攻趙也。今君聽讒臣之言,而離二主之交,為君惜之。」趨而出。郄疵謂知伯曰:「君又何以疵言告韓、魏之君為?」知伯曰:「子安知之?」對曰:「韓、魏之君視疵端而趨疾。」

郄疵知其言之不聽,請使于齊,知伯遣之。韓、魏之君果反矣。