Menu
戰國策
  卷十七 ‧ 楚策四

虞卿謂春申君

虞卿謂春申君曰:「臣聞之春秋,于安思危,危則慮安。今楚王之春秋高矣,而君之封地,不可不早定也。為主君慮封者,莫如遠楚。秦孝公封商君,孝公死,而後不免殺之。秦惠王封冉子,惠王死,而後王奪之。公孫鞅,功臣也;冉子,親姻也。然而不免奪死者,封近故也。太公望封于齊,邵公奭封于燕,為其遠王室矣。今燕之罪大而趙怨深,故君不如北兵以德趙,踐亂燕,以定身封,此百代之一時也。」

君曰:「所道攻燕,非齊則魏。魏、齊新怨楚,楚君雖欲攻燕,將道何哉?」對曰:「請令魏王可。」君曰:「何如?」對曰:「臣請到魏,而便所以言之。」

乃謂魏王曰:「夫楚亦強大矣,天下無敵,乃且攻燕。」魏王曰:「鄉也,子云天下無敵;今也,子云乃且攻燕者,何也?」對曰:「今為馬多力則有矣,若曰勝千鈞則不然者,何也?夫千鈞非馬之任也。今謂楚強大則有矣,若越趙、魏而鬥兵于燕,則豈楚之任也哉?非楚之任而楚為之,是敝楚也。敝楚是強魏也,其于王孰便也?」