Menu
戰國策
  卷十六 ‧ 楚策三

秦伐宜陽

秦伐宜陽。楚王謂陳軫曰:「寡人聞韓侈巧士也,習諸侯事,殆能自免也。為其必免,吾欲先據之以加德焉。」陳軫對曰:「舍之,王勿據也。以韓侈之知,于此困矣。今山澤之獸,無黠于麋。麋知獵者張罔,前而驅己也,因還走而冒人,至數。獵者知其詐,偽舉罔而進之,麋因得矣。今諸侯明知此多詐,偽舉罔而進者必眾矣。舍之,王勿據也。韓侈之知,于此困矣。」楚王聽之,宜陽果拔。陳軫先知之也。