Menu
戰國策
  卷十五 ‧ 楚策二

楚王將出張子

楚王將出張子,恐其敗己也,靳尚謂楚王曰:「臣請隨之。儀事王不善,臣請殺之。」

楚小臣,靳尚之仇也,謂張旄曰:「以張儀之知,而有秦、楚之用,君必窮矣。君不如使人微要靳尚而刺之,楚王必大怒儀也。彼儀窮,則子重矣。楚、秦相難,則魏無患矣。」

張旄果令人要靳尚刺之。楚王大怒,秦構兵而戰。秦、楚爭事魏,張旄果大重。