Menu
戰國策
  卷十四 ‧ 楚策一

魏氏惡昭奚恤于楚王

魏氏惡昭奚恤于楚王,楚王告昭子。昭子曰:「臣朝夕以事聽命,而魏入吾君臣之間,臣大懼。臣非畏魏也!夫泄吾君臣之交,而天下信之,是其為人也近苦矣。夫苟不難為之外,豈忘為之內乎?臣之得罪無日矣。」王曰:「寡人知之,大夫何患?」