Menu
戰國策
  卷十四 ‧ 楚策一

江乙欲惡昭奚恤于楚王

江乙欲惡昭奚恤于楚王,而力不能,故為梁山陽君請封于楚。楚王曰:「諾。」昭奚恤曰:「山陽君無功于楚國,不當封。」江乙因得山陽君與之共惡昭奚恤。