Menu
戰國策
  卷九 ‧ 齊策二

秦攻趙

秦攻趙。趙令樓緩以五城求講于秦,而與之伐齊。齊王恐,因使人以十城求講于秦。樓子恐,因以上黨二十四縣許秦王。趙足之齊,謂齊王曰:「王欲秦、趙之解乎?不如從合于趙,趙必倍秦。倍秦則齊無患矣。」