Menu
戰國策
  卷七 ‧ 秦策五

樓梧約秦魏

樓梧約秦、魏,魏太子為質,紛彊欲敗之。謂太后曰:「國與還者也,敗秦而利魏,魏必負之,負秦之日,太子為糞矣。」太后坐王而泣。王因疑于太子,令之留于酸棗。樓子患之。昭衍為周之梁,樓子告之。昭衍見梁王,梁王曰:「何聞?」曰:「聞秦且伐魏。」王曰:「為期與我約矣。」曰:「秦疑于王之約,以太子之留酸棗而不之秦。秦王之計曰:『魏不與我約,必攻我;我與其處而待之見攻,不如先伐之。』以秦彊折節而下與國,臣恐其害于東周。」