Menu
戰國策
  卷七 ‧ 秦策五

獻則謂公孫消

獻則謂公孫消曰:「公,大臣之尊者也,數伐有功。所以不為相者,太后不善公也。辛戎者,太后之所親也。今亡于楚,在東周。公何不以秦、楚之重,資而相之于周乎?楚必便之矣。是辛戎有秦、楚之重,太后必悅公,公相必矣。」