Menu
戰國策
  卷五 ‧ 秦策三

天下之士合從相聚于趙

天下之士,合從相聚于趙,而欲攻秦。秦相應侯曰:「王勿憂也,請令廢之。秦于天下之士非有怨也,相聚而攻秦者,以己欲富貴耳。王見大王之狗,臥者臥,起者起,行者行,止者止,毋相與鬥者;投之一骨,輕起相牙者,何則?有爭意也。」于是唐雎載音樂,予之五十金,居武安,高會相與飲,謂:「邯鄲人誰來取者?」于是其謀者固未可得予也,其可得與者,與之昆弟矣。

「公與秦計功者,不問金之所之,金盡者功多矣。今令人復載五十金隨公。」唐雎行,至武安,散不能三千金,天下之士,大相與鬥矣。