Menu
戰國策
  卷五 ‧ 秦策三

應侯曰鄭人謂玉未理者璞

應侯曰:「鄭人謂玉未理者璞,周人謂鼠未腊者樸。周人懷樸過鄭賈曰:『欲買樸乎?』鄭賈曰:『欲之。』出其樸,視之,乃鼠也。因謝不取。今平原君自以賢,顯名于天下,然降其主父沙丘而臣之。天下之王尚猶尊之,是天下之王不如鄭賈之智也,眩于名,不知其實也。」