Menu
戰國策
  卷四 ‧ 秦策二

陘山之事

陘山之事,趙且與秦伐齊。齊懼,令田章以陽武合于趙,而以順子為質。趙王喜,乃案兵告于秦曰:「齊以陽武賜敝邑而納順子,欲以解伐。敢告下吏。」

秦王使公子他之趙,謂趙王曰:「齊與大國救魏而倍約,不可信恃,大國不義,以告敝邑,而賜之二社之地,以奉祭祀。今又案兵,且欲合齊而受其地,非使臣之所知也。請益甲四萬,大國裁之。」

蘇代為齊獻書穰侯曰:「臣聞往來者言曰:『秦且益趙甲四萬人以伐齊。』臣竊必之敝邑之王曰:『秦王明而熟于計,穰侯智而習于事,必不益趙甲四萬人以伐齊。』是何也?夫三晉相結,秦之深讎也。三晉百背秦,百欺秦,不為不信,不為無行。今破齊以肥趙,趙,秦之深讎,不利于秦。一也。秦之謀者必曰:『破齊敝晉,而後制晉、楚之勝。』夫齊,罷國也,以天下擊之,譬猶以千鈞之弩潰癰也。秦王安能制晉、楚哉?二也。秦少出兵,則晉、楚不信;多出兵,則晉、楚為制于秦。齊恐,則必不走于秦且走晉、楚。三也。齊割地以實晉、楚,則晉、楚安。齊舉兵而為之頓劍,則秦反受兵。四也。是晉、楚以秦破齊,以齊破秦,何晉、楚之智而齊、秦之愚!五也。秦得安邑,善齊以安之,亦必無患矣。秦有安邑,則韓、魏必無上黨哉。夫取三晉之腸胃與出兵而懼其不反也,孰利?故臣竊必之敝邑之王曰:『秦王明而熟于計,穰侯智而習于事,必不益趙甲四萬人以伐齊矣。』」