Menu
戰國策
  卷四 ‧ 秦策二

甘茂約秦魏而攻楚

甘茂約秦、魏而攻楚。楚之相秦者屈蓋,為楚和于秦,秦啟關而聽楚使。甘茂謂秦王曰:「怵于楚而不使魏制和,楚必曰『秦鬻魏』。不悅而合于楚,楚、魏為一,國恐傷矣。王不如使魏制和,魏制和必悅。王不惡于魏,則寄地必多矣。」