Menu
戰國策
  卷三 ‧ 秦策一

楚攻魏張儀謂秦王

楚攻魏。張儀謂秦王曰:「不如與魏以勁之,魏戰勝,復聽于秦,必入西河之外;不勝,魏不能守,王必取之。」

王用儀言,取皮氏卒萬人,車百乘,以與魏。犀首戰勝威王,魏兵罷敝,恐畏秦,果獻西河之外。