Menu
戰國策
  卷三 ‧ 秦策一

張儀欲以漢中與楚

張儀欲以漢中與楚,請秦王曰:「有漢中,蠹。種樹不處者,人必害之;家有不宜之財,則傷。今漢中南邊為楚利,此國累也。」甘茂謂王曰:「地大者,固多憂乎!天下有變,王割漢中以和楚,楚必畔天下而與王。王今以漢中與楚,即天下有變,王何以市楚也?」