Menu
戰國策
  卷二 ‧ 西周策

犀武敗

犀武敗,周使周足之秦。或謂周足曰:「何不謂周君曰:『臣之秦,秦、周之交必惡。主君之臣,又秦重而欲相者,且惡臣于秦,而臣為不能使矣。臣願免而行。君因相之,彼得相,不惡周于秦矣。』君重秦,故使相往,行而免,是輕秦也,公必不免。公言是而行,交善于秦,且公之事成也;交惡于秦,不善于公且誅矣。」