Menu
戰國策
  卷二 ‧ 西周策

雍氏之役

雍氏之役,韓征甲與粟于周。周君患之,告蘇代。蘇代曰:「何患焉?代能為君令韓不征甲與粟于周,又能為君得高都。」周君大悅曰:「子苟能,寡人請以國聽。」蘇代遂往見韓相國公中曰:「公不聞楚計乎?昭應謂楚王曰:『韓氏罷于兵,倉廩空,無以守城,吾收之以飢,不過一月必拔之。』今圍雍氏五月不能拔,是楚病也。楚王始不信昭應之計矣,今公乃征甲及粟于周,此告楚病也。昭應聞此,必勸楚王益兵守雍氏,雍氏必拔。」公中曰:「善。然吾使者已行矣。」代曰:「公何不以高都與周。」公中怒曰:「吾無征甲與粟于周,亦已多矣。何為與高都?」代曰:「與之高都,則周必折而入于韓,秦聞之必大怒,而焚周之節,不通其使,是公以敝高都得完周也,何不與也?」公中曰:「善。」不征甲與粟于周而與高都,楚卒不拔雍氏而去。