Menu
國語
  魯語下

諸侯伐秦魯人以莒人先濟

諸侯伐秦,及涇莫濟。晉叔向見叔孫穆子曰:「諸侯謂秦不恭而討之,及涇而止,於秦何益?」穆子曰:「豹之業,及匏有苦葉矣,不知其他。」叔向退,召舟虞與司馬,曰:「夫苦匏不材於人,共濟而已。魯叔孫賦匏有苦葉,必將涉矣。具舟除隧,不共有法。」是行也,魯人以莒人先濟,諸侯從之。