Menu
國語
  魯語下

叔孫穆子諫季武子為三軍

季武子為三軍,叔孫穆子曰:「不可。天子作師,公帥之,以征不德。元侯作師,卿帥之,以承天子。諸侯有卿無軍,帥教衛以贊元侯。自伯、子、男有大夫無卿,帥賦以從諸侯。是以上能征下,下無姦慝。今我小侯也,處大國之間,繕貢賦以共從者,猶懼有討。若為元侯之所,以怒大國,無乃不可乎?」弗從。遂作中軍。自是齊、楚代討於魯,襄、昭皆如楚。