Menu
史記
   史記索隱後序      司馬貞

夫太史公紀事,上始軒轅,下訖天漢,雖博采古文,及傳記諸子,其間殘缺蓋多,或訪搜異聞,以成其說,然其人好奇而詞省,故事覈而文徵,是以後之學者多所未究。其班氏之書,成於後漢,彪旣依遷而述,所以條流更明,且又兼采衆賢,羣理畢備,故其旨富,其詞文,是以近代諸儒,共所鑽仰。其訓詁蓋亦多門,蔡謨集解之時,已有二十四家之說,所以於文無所滯,於理無所遺。而太史公之書,旣上序軒黃,中述戰國,或得之於名山壞宅,或取之以舊俗風謠,故其殘文斷句,難究詳矣。然古今為註解者絕省,音義亦希。始後漢延篤,乃有音義一卷,又別有音隱五卷,不記作者何人,近代鮮有二家之本。宋中散大夫徐廣,作音義一十卷,唯記諸本異同,於義少有解釋。又中兵郎裴駰,亦名家之子也,作集解註本,合為八十卷,見行於代。仍云亦有音義,前代久已散亡。南齊輕車錄事鄒誕生,亦撰音義三卷,音則尚奇,義則罕說。隋祕書監栁顧言尤善此史。劉伯莊云,其先人曾從彼公受業,或音解隨而記錄,凡三十卷。隋季喪亂,遂失此書。伯莊以貞觀之初,奉勑於弘文館講授,遂采鄒、徐二說,兼記憶栁公音旨,遂作音義二十卷。音乃周備,義則更略,惜哉!古史微文,遂由數賢祕寶,故其學殆絕。前朝吏部侍郎許子儒亦作註義,不覩其書。崇文館學士張嘉會獨善此書,而無註義。貞少從張學,晚更研尋,初以殘缺處多,兼鄙褚少孫誣謬,因憤發而補史記,遂兼註之,然其功殆半。乃自唯曰:「千載古良史,難更。」然因退撰音義,重作贊述,蓋欲以剖盤根之錯節,遵北轅於司南也。凡為三十卷,號曰史記索隱云。