Menu

網站最新內容


個人部落格_愚魯隨筆_同志文學_拼圖       2021-05-03

這晚我正在拼圖,這是個大拼圖,有七八千片,圖片是曼哈頓,雲買給我的。我跟雲說,拼好後要躺在上面睡覺,想像是躺在自由女神的懷抱裡,雲笑我,怎跟個孩子一樣。 當時我正在拼天上的雲...more
個人部落格_電腦盲亂彈電腦_ASP.NET使用VB_家庭記帳簿07 - 新增資料      2021-04-28

今天要介紹的是如何新增交易資料。我們需要提供下列資料: 日期 類別(收入 or 支出) 科目(伙食交通等等) 帳戶(付現還是刷卡) 金額(多少錢) 現在打開 Visua...more
個人部落格_愚魯隨筆_同志文學_卡拉OK      2021-04-19

第一次去卡拉OK店唱歌,依然還是雲帶我去的,雲最好的閨中密友,歌喉相當相當棒。那天雲帶我去她好友家唱卡拉OK,我們意猶未盡,索性跑去卡拉OK店唱歌。雲很喜歡唱台語老歌,百唱不厭。就...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  韓愈論      2021-04-19

聖人之道,有趨其名而好之者,有安其實而樂之者。珠璣犀象,天下莫不好。奔走悉力,爭鬥奪取,其好之不可謂不至也。然不知其所以好之之實。至於粟米蔬肉桑麻布帛,天下之人內之於口,而知其所以...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  諸葛亮論      2021-04-19

取之以仁義,守之以仁義者,周也。取之以詐力,守之以詐力者,秦也。以秦之所以取取之,以周之所以守守之者,漢也。仁義詐力雜用以取天下者,此孔明之所以失也。 曹操因衰乘危,得逞其姦...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  揚雄論      2021-04-19

昔之為性論者多矣,而不能定於一。始孟子以為善,而荀子以為惡,楊子以為善惡混。而韓愈者又取夫三子之說,而折之以孔子之論,離性以為三品,曰:「中人可以上下,而上智與下愚不移。」以為三子...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  霍光論      2021-04-19

古之人,惟漢武帝號知人。蓋其平生所用文武將帥、郡國邊鄙之臣,左右侍從、陰陽律歷博學之士,以至錢穀小吏、治刑獄、使絕域者,莫不獲盡其才而各當其處。然猶有所試,其功效著見,天下之所共知...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  鼂錯論      2021-04-19

天下之患,最不可為者,名為治平無事,而其實有不測之憂。坐觀其變而不為之所,則恐至於不可救。起而強為之,則天下狃於治平之安,而不吾信。惟仁人君子豪傑之士,為能出身為天下犯大難,以求成...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  賈誼論      2021-04-19

非才之難,所以自用者實難。惜乎,賈生,王者之佐,而不能自用其才也。夫君子之所取者遠,則必有所待;所就者大,則必有所忍。古之賢人,皆有可致之才,而卒不能行其萬一者,未必皆其時君之罪,...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  留侯論      2021-04-19

古之所謂豪傑之士者,必有過人之節。人情有所不能忍者,匹夫見辱,拔劍而起,挺身而鬥,此不足為勇也。天下有大勇者,卒然臨之而不驚,無故加之而不怒,此其所挾持者甚大,而其志甚遠也。夫子房...more

  1  2  3  4  5   下一頁 | 最後一頁