Menu
聊齋志異
  鹿啣草

關外山中多鹿。土人戴鹿首,伏草中,捲葉作聲,鹿即羣至。然牡少而牝多。牡交羣牝,千百必遍,既遍遂死。衆牝嗅之,知其死,分走谷中,啣異草置吻旁以熏之,頃刻復甦。急鳴金施銃,羣鹿驚走。因取其草,可以回生。


上篇 / -- / 下篇 /