Menu
聊齋志異
  蛇癖

予鄉王蒲令之僕呂奉寧,性嗜蛇。每得小蛇,則全吞之,如噉蔥狀。大者,以刀寸寸斷之,始掬以食。嚼之錚錚,血水沾頤。且善嗅,嘗隔牆聞蛇香,急奔牆外,果得蛇盈尺。時無佩刀,先嚙其頭,尾尚蜿蜒於口際。


上篇 / -- / 下篇 /