Menu
穀梁傳
   襄公十二年

一、十有二年,春,王三月,莒人伐我東鄙,圍邰。

伐國不言圍邑,舉重也。取邑不書,圍,安足書也?

二、季孫宿帥師救邰,遂入鄆。

遂,繼事也。受命而救邰,不受命而入鄆,惡季孫宿也。

三、夏,晉侯使士魴來聘。

四、秋,九月,吳子乘卒。

五、冬,楚公子貞帥師侵宋。

六、公如晉。