Menu
穀梁傳
   襄公十年

一、十年,春,公會晉侯、宋公、衞侯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子、齊世子光,會吳於柤。

會又會,外之也。

二、夏,五月,甲午,遂滅傅陽。

遂,直遂也。其曰遂何?不以中國從夷狄也。

三、公至自會。

會夷狄不致,惡事不致,此其致何也?存中國也。中國有善事,則並焉。無善事,則異之存之也。汲鄭,逃歸陳侯,柤之會,存中國也。

四、楚公子貞、鄭公孫輒帥師伐宋。

五、晉師伐秦。

六、秋,莒人伐我東鄙。

七、公會晉侯、宋公、衞侯、曹伯、莒子、邾子、齊世子光、滕子、薛伯、杞伯、小邾子伐鄭。

八、冬,盜殺鄭公子斐、公子發、公孫輒。

稱盜以殺大夫,弗以上下道,惡上也。

九、戍鄭虎牢。

其曰鄭虎牢,決鄭乎虎牢也。

十、楚公子貞帥師救鄭。

十一、公至自伐鄭。