Menu
穀梁傳
   文公四年

一、四年,春,公至自晉。

二、夏,逆婦姜於齊。

其曰婦姜,為其禮成乎齊也。其逆者誰也?親逆而稱婦,或者公與?何其速婦之也?曰,公也。其不言公何也?非成禮於齊也。曰婦,有姑之辭也。其不言氏何也?貶之也。何為貶之也?夫人與有貶也。

三、秋,楚人滅江。

四、晉人伐秦。

五、衞侯使甯俞來聘。

六、冬,十有一月,壬寅,夫人風氏薨。