Menu
穀梁傳
   僖公七年

一、七年,春,齊人伐鄭。

二、夏,小邾子來朝。

三、鄭殺其大夫申侯。

稱國以殺大夫,殺無罪也。

四、秋,七月,公會齊侯、宋公、陳世子款、鄭世子華,盟於寧母。

衣裳之會也。

五、曹伯班卒。

六、公子友如齊。

七、冬,葬曹昭公。