Menu
穀梁傳
   莊公四年

一、四年,春,王二月,夫人姜氏饗齊侯於祝丘。

饗,甚矣!饗齊侯,所以病齊侯也。

二、三月,紀伯姬卒。

外夫人不卒,此其言卒何也?吾女也,適諸侯則尊同,以吾為之變,卒之也。

三、夏,齊侯、陳侯、鄭伯遇於垂。

四、紀侯大去其國。

大去者,不遺一人之辭也,言民之從者四年而後畢也。紀侯賢而齊滅之,不言滅而曰大去其國者,不使小人加乎君子。

五、六月,乙丑,齊侯葬紀伯姬。

外夫人不書葬,此其書葬何也?吾女也。失國,故隱而葬之。

六、秋,七月。

七、冬,公及齊人狩於郜。

齊人者,齊侯也。其曰人何也?卑公之敵,所以卑公也。何為卑公也?不復仇而怨不釋,刺釋怨也。