Menu
尚書
   商書 ‧ 高宗肜日

高宗祭成湯,有飛雉升鼎耳而雊,祖己訓諸王,作高宗肜日、高宗之訓。

高宗肜日,越有雊雉。祖己曰:「惟先格王,正厥事。」

乃訓于王曰:「惟天監下民,典厥義。降年有永有不永;非天夭民,民中絕命。民有不若德,不聽罪;天既孚命正厥德,乃曰:『其如台?』嗚呼!王司敬民;罔非天胤,典祀無豐于昵。」