Menu
戰國策
  卷三十二 ‧ 宋、衞策

衞嗣君時胥靡逃之魏

衞嗣君時,胥靡逃之魏,衞贖之百金,不與。乃請以左氏。羣臣諫曰:「以百金之地贖一胥靡,無乃不可乎?」君曰:「治無小,亂無大。教化喻于民,三百之城足以為治;民無廉恥,雖有十左氏,將何以用之?」