Menu
戰國策
  卷三十二 ‧ 宋、衞策

秦攻衞之蒲

秦攻衞之蒲。胡衍謂樗里疾曰:「公之伐蒲,以為秦乎?以為魏乎?為魏則善,為秦則不賴矣。衞所以為衞者,以有蒲也。今蒲入于秦,衞必折于魏。魏亡西河之外,而弗能復取者,弱也。今并衞于魏,魏必強。魏強之日,西河之外必危。且秦王亦將觀公之事。害秦以善魏,秦王必怨公。」樗里疾曰:「柰何?」胡衍曰:「公釋蒲勿攻,臣請為公入戒蒲守,以德衞君。」樗里疾曰:「善。」胡衍因入蒲,謂其守曰:「樗里子知蒲之病也,其言曰:『吾必取蒲。』今臣能使釋蒲勿攻。」蒲守再拜,因效金三百鎰焉,曰:「秦兵誠去,請厚子于衞君。」胡衍取金于蒲,以自重于衞。樗里子亦得三百金而歸,又以德衞君也。