Menu
戰國策
  卷三十一 ‧ 燕策三

齊韓魏共攻燕

齊、韓、魏共攻燕,燕使太子請救于楚。楚王使景陽將而救之。暮舍,使左右司馬各營壁地,已,稙表。景陽怒曰:「女所營者,水皆至滅表。此焉可以舍!」乃令徙。明日大雨,山水大出,所營者,水皆滅表。軍吏乃服。于是遂不救燕,而攻魏雝丘,取之以與宋。三國懼,乃罷兵。魏軍其西,齊軍其東,楚軍欲還,不可得也。景陽乃開西和門,晝以車騎,暮以燭見,通使于魏。齊師怪之,以為燕、楚與魏謀之,乃引兵而去。齊兵已去,魏失其與國,無與共擊楚,乃夜遁。楚師乃還。