Menu
戰國策
  卷三十 ‧ 燕策二

燕饑趙將伐之

燕饑,趙將伐之。楚使將軍之燕,過魏,見趙恢。趙恢曰:「使除患無至,易于救患。伍子胥、宮之奇不用,燭之武、張孟談受大賞。是故謀者皆從事于除患之道,而無使除患無至者。今予以百金送公也,不如以言。公聽吾言而說趙王曰:『昔者吳伐齊,為其饑也,伐齊未必勝也,而弱越乘敝以霸。今王之伐燕也,亦為其饑也,伐之未必勝,而強秦將以兵承王之西,是使弱趙居強吳之處,而使強秦處弱越之所以霸也。願王之熟計之也。』」使者乃以說趙王,趙王大悅,乃止。燕昭王聞之,乃封之以地