Menu
戰國策
  卷三十 ‧ 燕策二

蘇秦說奉陽君合燕于趙以伐齊

蘇秦說奉陽君合燕于趙以伐齊,奉陽君不聽。乃入齊惡趙,令齊絕于趙。齊已絕于趙,因之燕,謂昭王曰:

  韓為謂臣曰:『人告奉陽君曰:使齊不信趙者,蘇子也;令齊王召蜀子使不伐宋者,蘇子也;與齊王謀道取秦以謀趙者,蘇子也;令齊守趙之質子以甲者,又蘇子也。請告子以請齊,果以守趙之質子以甲,吾必守子以甲。』其言惡矣。雖然,王勿患也。臣故知入齊之有趙累也。出為之以成所欲,臣死而齊大惡于趙,臣猶生也。令齊、趙絕,可大紛已。特臣非張孟談也,使臣也如張孟談也,齊、趙必有為智伯者矣。

  奉陽君告朱讙與趙足曰:『齊王使公玉丹命曰,必不反韓珉,今召之矣。必不任蘇子以事,今封而相之。必不合燕,今以燕為上交。吾所恃者順也,今其言變有甚于其父,順始與蘇子為讎。見之知無厲,今賢之兩之,已矣,吾無齊矣!奉陽君之怒甚矣。如齊王之不信趙,而小人奉陽君也,因是而倍之。不以今時大紛之,解而復合,則後不可柰何也。故齊、趙之合苟可循也,死不足以為臣患,逃不足以為臣恥,為諸侯不足以為臣榮,被髮自漆為厲不足以為臣辱。然而臣有患也,臣死而齊、趙不循,惡交分于臣也,而後相效,是臣之患也。若臣死而必相攻也,臣必勉之而求死焉。堯、舜之賢而死,禹、湯之知而死,孟賁之勇而死,烏獲之力而死,生之物固有不死者乎?在必然之物以成所欲,王何疑焉?

  臣以為不若逃而去之。臣以韓、魏循自齊,而為之取秦,深結趙以勁之。如是則近于相攻。臣雖為之,累燕,奉陽君告朱讙曰:『蘇子怒于燕王之以吾故弗予相,又不予卿也,殆無燕矣。』其疑至于此,故臣雖為之,不累燕,又不欲王。伊尹再逃湯而之桀,再逃桀而之湯,果與鳴條之戰,而以湯為天子。伍子胥逃楚而之吳,果與柏舉之戰,而報其父之讎。今臣逃而紛齊、趙,始可著于春秋。且舉大事者,孰不逃?桓公之難,管仲逃于魯;陽虎之難,孔子逃于衞;張儀逃于楚;白珪逃于秦;望諸相中山也使趙,趙劫之求地,望諸攻關而出逃;外孫之難,薛公釋載逃出于關,三晉稱以為士。故舉大事,逃不足以為辱矣。

卒絕齊于趙,趙合于燕以攻齊,敗之。