Menu
戰國策
  卷二十九 ‧ 燕策一

人有惡蘇秦于燕王者

人有惡蘇秦于燕王者,曰:「武安君,天下不信人也。王以萬乘下之,尊之于廷,示天下與小人羣也。」武安君從齊來,而燕王不館也。謂燕王曰:「臣東周之鄙人也,見足下身無咫尺之功,而足下迎臣于郊,顯臣于廷。今臣為足下使,利得十城,功存危燕,足下不聽臣者,人必有言臣不信,傷臣于王者。臣之不信,是足下之福也。使臣信如尾生,廉如伯夷,孝如曾參,三者天下之高行,而以事足下,可乎?」燕王曰:「可。」曰:「有此,臣亦不事足下矣。」蘇秦曰:「且夫孝如曾參,義不離親一夕宿于外,足下安得使之之齊?廉如伯夷,不取素餐,汙武王之義而不臣焉,辭孤竹之君,餓而死于首陽之山。廉如此者,何肯步行數千里而事弱燕之危主乎?信如尾生,期而不來,抱梁柱而死。信至如此,何肯揚燕、秦之威于齊而取大功乎哉?且夫信行者,所以自為也,非所以為人也。皆自覆之術,非進取之道也。且夫三王代興,五霸迭盛,皆不自覆也。君以自覆為可乎?則齊不益于營丘,足下不踰楚境,不窺于邊城之外。且臣有老母于周,離老母而事足下,去自覆之術而謀進取之道,臣之趣固不與足下合者。足下者自覆之君也,僕者進取之臣也,所謂以忠信得罪于君者也。」

燕王曰:「夫忠信,又何罪之有也?」對曰:「足下不知也。臣鄰家有遠為吏者,其妻私人。其夫且歸,其私之者憂之。其妻曰:『公勿憂也,吾已為藥酒以待之矣。』後二日,夫至。妻使妾奉卮酒進之。妾知其藥酒也,進之則殺主父,言之則逐主母,乃陽僵棄酒。主父大怒而笞之。故妾一僵而棄酒,上以活主父,下以存主母也。忠至如此,然不免于笞,此以忠信得罪者也。臣之事,適不幸而有類妾之棄酒也。且臣之事足下,亢義益國,今乃得罪,臣恐天下後事足下者,莫敢自必也。且臣之說齊,曾不欺之也。使說齊者莫如臣之言也,雖堯、舜之智,不敢取也。」