Menu
戰國策
  卷二十九 ‧ 燕策一

權之難燕再戰不勝

權之難,燕再戰不勝,趙弗救。郭任謂昭王曰:「不如以地請合于齊,趙必救我。若不吾救,不得不事。」文公曰:「善。」令郭任以地請講于齊。趙聞之,遂出兵救燕。