Menu
戰國策
  卷二十七 ‧ 韓策二

韓咎立為君而未定

韓咎立為君而未定也,其弟在周,周欲以車百乘重而送之,恐韓咎入韓之不立也。綦毋恢曰:「不如以百金從之,韓咎立,因也以為戒;不立,則曰來效賊也。」