Menu
戰國策
  卷二十七 ‧ 韓策二

公仲為韓魏易地

公仲為韓、魏易地,公叔爭之而不聽,且亡。史惕謂公叔曰:「公亡,則易必可成矣。公無辭以復反,且示天下輕公,公不若順之。夫韓地易于上,則害于趙;魏地易于下,則害于楚。公不如告楚、趙。楚、趙惡之。趙聞之,起兵臨羊腸,楚聞之,發兵臨方城,而易必敗矣。」