Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

秦圍宜陽

秦圍宜陽,游騰謂公仲曰:「公何不與趙藺、離石、祁,以質許地,則樓緩必敗矣。收韓、趙之兵以臨魏,樓鼻必敗矣。韓、趙為一,魏必倍秦,甘茂必敗矣。以成陽資翟強于齊,楚必敗之。須秦必敗,秦失魏,宜陽必不拔矣。」