Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

鄭彊之走張儀于秦

鄭彊之走張儀于秦,曰儀之使者,必之楚矣。故謂大宰曰:「公留儀之使者,彊請西圖儀于秦。」故因西請秦王曰:「張儀使人致上庸之地,故使臣再拜謁王。」秦王怒,張儀走。