Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

秦攻陘

秦攻陘,韓使人馳南陽之地。秦已馳,又攻陘,韓因割南陽之地。秦受地,又攻陘。陳軫謂秦王曰:「國形不便故馳,交不親故割。今割矣而交不親,馳矣而兵不止,臣恐山東之無以馳割事王者矣。且王求百金于三川而不可得,求千金于韓,一旦而具。今王攻韓,是絕上交而固私府也,竊為王弗取也。」