Menu
戰國策
  卷二十三 ‧ 魏策二

魏王令惠施之楚

魏王令惠施之楚,令犀首之齊。鈞二子者乘數鈞將測交也。施因令人先之楚,言曰:「魏王令犀首之齊,惠施之楚,鈞二子者乘數,將測交也。」楚王聞之,因郊迎惠施。