Menu
戰國策
  卷二十二 ‧ 魏策一

楚許魏六城

楚許魏六城,與之伐齊而存燕。張儀欲敗之,謂魏王曰:「齊畏三國之合也,必反燕地以下楚,楚必聽之,而不與魏六城。是王失謀于楚,而樹怨而于齊、秦也。齊遂伐趙,取乘丘,收侵地,虛、頓丘危。楚破南陽九夷,內沛,許、鄢陵危。王之所得者,新觀也。而道涂宋、衞為制,事敗為趙驅,事成功縣宋、衞。」魏王弗聽。