Menu
戰國策
  卷二十二 ‧ 魏策一

張儀欲窮陳軫

張儀欲窮陳軫,令魏王召而相之,來將圄之。將行,其子陳應止其公之行,曰:「物之湛者,不可不察也。鄭彊出秦曰,應為知。夫魏欲絕楚、齊,必重迎公。郢中不善公者,欲公之去也,必勸王多公之車。公至宋,道稱疾而毋行,使人謂齊王曰:『魏之所以迎我者,欲以絕齊、楚也。』」齊王曰:「子果無之魏而見寡人也,請封子。」因以魯侯之車迎之。