Menu
戰國策
  卷二十二 ‧ 魏策一

蘇子為趙合從說魏王

蘇子為趙合從,說魏王曰:「大王之地,南有鴻溝、陳、汝南、許、鄢、昆陽、邵陵、舞陽、新郪;東有淮、潁、沂、黃、煮棗、海鹽、無疏;西有長城之界;北有河外、卷、衍、燕、酸棗,地方千里。地名雖小,然而廬田廡舍,曾無所芻牧牛馬之地。人民之眾,車馬之多,日夜行不休已,無以異于三軍之眾。臣竊料之,大王之國,不下于楚。然橫人謀王,外交強虎狼之秦,以侵天下,卒有國患,不被其禍。夫挾強秦之勢,以內劫其主,罪無過此者。且魏,天下之強國也;大王,天下之賢主也。今乃有意西面而事秦,稱東藩,築帝宮,受冠帶,祠春秋,臣竊為大王媿之。

臣聞越王勾踐以散卒三千,禽夫差于干遂;武王卒三千人,革車三百乘,斬紂于牧之野。豈其士卒眾哉?誠能振其威也。今竊聞大王之卒,武力二十餘萬,蒼頭二千萬,奮擊二十萬,廝徒十萬,車六百乘,騎五千匹。此其過越王勾踐、武王遠矣!今乃劫于辟臣之說,而欲臣事秦。夫事秦必割地效實,故兵未用而國已虧矣。凡羣臣之言事秦者,皆姦臣,非忠臣也。夫為人臣,割其主之地以求外交,偷一旦之功而不顧其後,破公家而成私門,外挾彊秦之勢以內劫其主,以求割地,願大王之熟察之也。

周書曰:『綿綿不絕,縵縵柰何;毫毛不拔,將成斧柯。』前慮不定,後有大患,將柰之何?大王誠能聽臣,六國從親,專心并力,則必無強秦之患。故敝邑趙王使使臣獻愚計,奉明約,在大王詔之。」魏王曰:「寡人不肖,未嘗得聞明教。今主君以趙王之詔詔之,敬以國從。」