Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

秦使王翦攻趙

秦使王翦攻趙,趙使李牧、司馬尚禦之。李牧數破走秦軍,殺秦將桓齮。王翦惡之,乃多與趙王寵臣郭開等金,使為反間,曰:「李牧、司馬尚欲與秦反趙,以多取封于秦。」趙王疑之,使趙葱及顏聚代將,斬李牧,廢司馬尚。後三月,王翦因急擊,殺趙葱,虜趙王遷及其將顏聚,遂滅趙。