Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

趙使趙莊合從

趙使趙莊合從,欲伐齊。齊請效地,趙因賤趙莊。齊明為謂趙王曰:「齊畏從之合也,故效地。今聞趙莊賤,張懃貴,齊必不效地矣。」趙王曰:「善。」乃召趙莊而貴之。