Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

趙使仇郝之秦

趙使仇郝之秦,請相魏冉。宋突謂仇郝曰:「秦不聽,樓緩必怨公。公不若陰辭樓子曰:『請無急秦王。』秦王見趙之相魏冉之不急也,且不聽公言也,是事而不成,魏冉固德公矣。」